Cărţi

Martos levente Balázs
Elmélkedések az A, B és C év vasárnapi evangéliumairól.
Preţ:31,00 RON
Fila Béla
Válogatott prédikációk, Baranyai Béla szerkesztésében.
Preţ:47,00 RON
Gyökössy Endre
Házasság- és családlélektan
Preţ:22,00 RON
GERHARD LUDWIG MÜLLER
JOHN HENRY NEWMAN életéről és gondolkodásáról összeállított kötet.
Preţ:34,00 RON
A Szent István Társulat kiadásában
Ó- és Újszövetségi Szentírás, 17 x 24 cm a mérete, színe bordó.
Preţ:80,00 RON
Nou
Bodó Márta és Oláh Zoltán (szerk.)
A kötet Ferenc pápa ez év júniusának első napjaiban tett csíksomlyói látogatásának állít emléket. Erről a történelmi pillanatról láthat a kedves olvasó egy képfüzért, illetve a látogatáson résztvevők és szervezők örömmel átitatott visszaemlékezéseivel találja szembe magát a kiadványt fellapozó érdeklődő.
Preţ:99,00 RON
Nou
Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu
A kötet azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket tartalmazza, melyeket a román államvédelmi hatóságok 1957 és 1960 között jegyeztek le a Márton Áron püspök dolgozószobájában elhelyezett mikrofon útján végzett lehallgatás eredményeképpen.
Preţ:74,00 RON
Nou
Jánó Mihály
A könyvkalauz egyfajta betekintést nyújt a székelyderzsi unitárius templom keletkezés- és alakulástörténetébe: feltárva, annak kontextusát, történeti morzsákat felmutatva a falu múltjáról. Célja egy holisztikus képet adni nemcsak a a templom háttéréről, hanem építésének történetéről, a templomvár leírásáról, és ami a legfontosabb az abban található Szent László-falképciklus bemutatásáról.
Preţ:20,00 RON