Webshop

Marton József (szerk.) - Diósi Dávid (szerk.)
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Pasztorál-teológiai Intézetének folyóirata, XXII. évfolyam 1. szám 2019.
Preţ:15,00 RON
Nou
Jakubinyi György
Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek és örmény apostoli kormányzó önéletrajzi kötete a szerző 75. születésnapjára jelent meg. A kötet oldalain kirajzolódik a 2020 februárjában nyugalomba vonult főpásztor arcéle, élettörténetét gyerekkorától kezdve meséli, a rá jellemző alapossággal és sok adattal alátámasztva az elmondottakat.
Preţ:50,00 RON
Nou
Koncz Attila
A katolikus egyház kommunikációs tanítása és gyakorlata a kezdetektől a modern technológia koráig.
Preţ:50,00 RON
Nou
György Ferenc-Elemér
Torda jogi és demográfiai szempontból privilegizált település volt, nemes város (oppidum nobilium), státuszának formalitását azonban demisztifikálja a tartalom, a különböző felekezetű és etnikumú emberek hitvilága és tevékenységei, melyekkel e státuszt kiérdemelte.
Preţ:65,00 RON
Nou
Kovács József – Kovács Ferenc (szerk.)
Krüzselyi Erzsébet irodalmi munkássága - átfogó válogatás.
Preţ:85,00 RON
Nou
Bernád Rita-Magdolna - Lázár Csilla (szerk.)
Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója alkalmából összeállított vándortárlat több helyszínen megtekinthető volt. A kiállítás gerincét képező a püspöknek felajánlott "imacsokrokból" tartalmaz a kötet egy összeállítást.
Preţ:50,00 RON
Nou
Tamás József (szerk.)
A Szentmise és a Szent Zsolozsma rendje a Római Kalendárium szerint a 2020-2021. liturgikus évre, a Gyulafehérvári Főegyházmegye és a Temesvári Egyházmegye papsága, a szerzetesrendek és a zsolozsmázók részére.
Preţ:20,00 RON
Őrsy László SJ
Egyháztörténet, rendtörténet.
Preţ:40,00 RON
Ferenc pápa
Ferenc pápa válaszai gyerekek kérdéseire
Preţ:40,00 RON
Nemes Ödön SJ
Segédkönyv a mindennapokban végzett Szent Ignác-i lelkigyakorlatok kíséréséhez.
Preţ:40,00 RON

Pagini