Könyveink

Nóda Mózes
A II. vatikáni zsinatot megelőző liturgikus megújulás és a hatása az erdélyi egyházmegye liturgikus életére.
Price:30,00 RON
Ferenczi Sándor
Szabó György plébános rendkívüli életútja.
Price:30,00 RON
Virt László
Adalékok Márton Áron püspök életrajzához. Színes, képes, illusztrált kiadás "az Úr legigazabb szolgájáról".
Price:10,00 RON
Tóth István
Napóra vagy eszmei sugárzások enciklopédiája - verseskötet.
Price:0,00 RON
Diósi Dávid (szerk.)
Az ó-antifónák története és értelmezése.
Price:20,00 RON
Kovács Gergely (szerk.)
Imakötet Márton Áron püspök tiszteletére, posztulátorának - Kovács Gergely - szerkesztésében. A kötet ünnepi keménykötésű kiadás.
Price:5,00 RON
Bodó Márta, Diósi Dávid, Nóda Mózes, Zamfir Korinna (szerk.)
Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése.
Price:50,00 RON
Ildikó Homa (red.)
Viața consacrată în România.
Price:50,00 RON
Martin János
Egy megtért erdélyi nemes magyar emlékiratai: Martin János önéletrajza.
Price:0,00 RON
Schupler Tibor
A Caritas mint katolikus intézmény teológiai alapjai, története világviszonylatban és a Szatmári Egyházmegyében kifejtett tevékenységének történelmi háttere, projektjeinek múltja és jelene, illetve más karitatív csoportok,intézmények bemutatása.
Price:0,00 RON

Pages