Cărţi publicate

Nou
Koncz Attila
A katolikus egyház kommunikációs tanítása és gyakorlata a kezdetektől a modern technológia koráig.
Preţ:50,00 RON
Nou
György Ferenc-Elemér
Torda jogi és demográfiai szempontból privilegizált település volt, nemes város (oppidum nobilium), státuszának formalitását azonban demisztifikálja a tartalom, a különböző felekezetű és etnikumú emberek hitvilága és tevékenységei, melyekkel e státuszt kiérdemelte.
Preţ:65,00 RON
Nou
Kovács József – Kovács Ferenc (szerk.)
Krüzselyi Erzsébet irodalmi munkássága - átfogó válogatás.
Preţ:85,00 RON
Nou
Bernád Rita-Magdolna - Lázár Csilla (szerk.)
Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója alkalmából összeállított vándortárlat több helyszínen megtekinthető volt. A kiállítás gerincét képező a püspöknek felajánlott "imacsokrokból" tartalmaz a kötet egy összeállítást.
Preţ:50,00 RON
Nou
Tamás József (szerk.)
A Szentmise és a Szent Zsolozsma rendje a Római Kalendárium szerint a 2020-2021. liturgikus évre, a Gyulafehérvári Főegyházmegye és a Temesvári Egyházmegye papsága, a szerzetesrendek és a zsolozsmázók részére.
Preţ:20,00 RON
Nou
Vincenzo Paglia
Az Isten szava minden napra 2021 – a korábbi kiadásokhoz hasonlóan – a latin egyház naptára szerinti mindennapi szentmisékhez kapcsolódik. Vasárnapokra és ünnepnapokra ezért – a liturgikus év háromévente ismétlődő beosztása szerint – a B év olvasmányait kommentáljuk, Márk evangéliumát olvassuk majd vasárnaponként az év során. Hétköznapokra a napi szentmise evangéliumához olvashatunk magyarázatot.
Preţ:49,00 RON
Nou
A Szent István Társulat kiadásában
Megjelent a Betegellátó könyv negyedik, javított és bővített kiadása a Szent István Társulat gondozásában. A kötetet Erdélyben klubtagsági áron 35 lejért forgalmazzuk a Szent István Társulat partnereként, 20%-os kedvezménnyel.
Preţ vechi:45,00 RON
Preţ:35,00 RON
Őrsy László SJ
Egyháztörténet, rendtörténet.
Preţ:40,00 RON
Gisbert Greshake
Hétköznapok lelkisége.
Preţ:25,00 RON
Patsch Ferenc SJ
Hétköznapok lelkisége.
Preţ:35,00 RON

Pagini