Könyvbemutatók - Orbán László: Találkozásra várva c. kötete

 Több helyszínen bemutatásra kerül Orbán László: Találkozásra várva című kötete. Az első bemutató 2019. február 5-én, kedden 18:00 órától lesz Sepsiszentgyörgyön a Szent József templomban, ahol szentmisét mutatnak be az Esperes úr lelki üdvéért. Utána 19:00 órai kezdettel a Sepsiszentgyörgyi Megyei Könyvtár  Gábor Áron termében bemutatásra kerül a könyv.

A második helyszín és időpont 2019. február 6, szerda 17:00 órától a Csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban, ahol szintén bemutatásra kerül a könyv.

A harmadik esemény 2019. február 7-én, csütörtökön 18:00 órától Gyergyószentmiklóson  szentmise lesz a Szent Miklós templomban az Esperes úr lelki üdvéért, utána 18.30 órától a könyv bemutatójára kerül sor a Korona teremben. 

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mindhárom helyszínen megvásárolható lesz a könyv, 40 lejért.

”Msgr. Orbán László prelátus, nyugalmazott esperes-plébános Bélafalván született 1918. január 25-én. A Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban tanult, 1943-ban Márton Áron püspök szentelte pappá. Gyergyócsomafalván 3, Csíkszeredában 1, Bátoson 1, Kézdialmáson 18 és Gyergyóremetén 37 évig végzett papi szolgálatot. Az 1950-es évek elején a Duna-csatorna építésére hurcolták, majd kényszerlakhelyre internálták. Szigorú plébános, kiváló szónok, művelt, a művészetek és a sportok iránt érdeklődő és azokat művelő ember volt. 2013. március 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Évekig készült erre a találkozásra. Ez a készülődés bontakozik ki utolsó éveinek naplójegyzeteiből is.”   / Daczó Katalin_/ a könyv fülszövege