Kovács Árpád (szerk.)

Új esztendőben új szívekkel

Kiadó: 
Verbum
Kiadási év: 
2010
Szentségimádások imaórájának fűzére.
keményborítós, ragasztókötöttt
Oldalszám: 
320
30,00 RON
Korlátozott készlet
Kód:
vb10006
Részletek

Egy búcsús szentmisén vettem részt, melyet követően a helyi plébános kérte a jelen lévő papokat, hogy a templomudvarban való kínálkozáskor vegyüljenek be a hívek közé, álljanak velük szóba. Legyen
nyilvánvaló ezen keresztül, hogy papok és hívek egy közösségbe, egy családba tartoznak. Szépen voltak jelen apró kisgyermekek is, akikkel a felnőttek ott és akkor nem nagyon törődtek. Én odamentem az ő kis csoportjukhoz, ahol – az egymás között beszélgető felnőttektől kissé távolabb – a gyerekek maguk módján törődtek egymással. Legtöbbjüknek a kezében egy-egy szelet mákos kalács volt, amit jó étvággyal majszolgattak. Egyiküknek a keze üres volt, s
megkérdeztem a három-négy éves csöppséget: „Hozhatok neked is egy szelet kalácsot?” Igenlő fejbólintására átvergődtem az emberek között az asztalig, s a kaláccsal a kezemben indultam vissza a gyerekekhez, de elakadtam. Az egyik felnőtt ugyanis velem akart beszélgetni. Úgy három perc után mondtam az illetőnek, várjon egy pillanatot, hadd adjam át a kalácsot a kicsikének. És ekkor vettem észre, hogy az a csöppség a nagyok közötti résen fi gyelt, hogy mikor
viszem már azt a megígért kalácsot. Azt látni kellett volna, hogy milyen csillogó szemmel és boldog örömmel harapott bele a számára oly sokat jelentő szelet kalácsba. Valami hasonlót tapasztaltam meg a jelenlegi állomáshelyemen, amikor az éjszakai virrasztáson ezt a szentségimádási szöveget kezdtük elmélkedni hónapról hónapra, megtűzdelve alkalmas énekekkel. „Ez az, amire vágytunk!” – fejezték ki az örömüket az emberek. Megígértem akkor, hogy idővel mindenki könyv formájában megkaphatja. Kezdetben csak fénymásolásra gondoltam, de amikor több tízen feliratkoztak e szentségimádási szöveget igényelve, arra gondoltam, miért is ne részesüljenek belőle minél többen. És nekifogtam, hogy átdolgozzam a kispapkoromban stenciles sokszorosításban
megjelentetett szöveget, amit annak idején nem láttak el szerzői névvel, sem időponttal, sem megjelenési hellyel. Utóbb tudomásomra jutott, hogy az elmélkedések szerzője P. Papp Asztrik OFM. A sok fi zikai munka következtében nagyon elakadtam, és mindeddig hasztalan lesték, hogy mikor jelenik meg a beígért könyv. Végre elérkezett a pillanat, amikor minden igénylő, mély lelkületű és buzgóságra törekvő keresztény kézhez veheti és lelki gazdagodással használhatja. Nem az én érdemem ez az oly nagyszerű szentségimádási szöveg. Én csak a nyelvtani, mondattani és helyesírási hibák kijavítását törekedtem elvégezni a szöveg számítógépbe való beírásakor. Ugyanakkor megtűzdeltem az elmélkedéshez találó aktuális énekekkel,
szám szerint 95-tel, amelyek teljes szövegét hozom a függelékben. Könnyíteni szeretnék ezzel a kántoroknak, hogy ne kelljen keresniük, milyen éneket is vegyenek ahhoz az elmélkedési szöveghez.
Ugyanaz az ének nem szerepel kétszer. Mindazonáltal lehet a megadott énekeken kívül mást is venni, vagy helyenként eleve két éneket közlök, amelyekből tetszés szerint lehet választani. Az énekek számozásának a SZVU számozása szolgál alapul. Viszont
több ének van, amely nem szerepel a SZVU-ban, és azokat 9 alfabetikus sorrend szerint helyeztem be a többi ének köze, A vagy B jelzéssel. A függelékben így kereshető ki.
„Virrasszatok és imádkozzatok…” (Mt 26,41) „Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül…” (Lk 21,36) – fi gyelmeztet többszörösen Jézus az evangéliumokban. „Imádkozzatok szüntelenül”
(1Tessz 5,17) – hallhatjuk Szent Pál buzdítását is. A Boldogságos Szűz Mária – bárhol is jelent meg a világunkban – mindenütt kéri az imát a gyermekeitől. Ezen felszólításokat követve – dicséretes módon – népünk körében is egyre több helyen tartanak éjszakai virrasztással egybekapcsolt szentségimádásokat. Ezt a szentségimádási könyvet ajánlom mindazoknak, akik részt vesznek ezeken az éjszakai virrasztásokon, azoknak, akik szívügyüknek tekintik az első-vasárnapi szentségimádásokat, vagy éppenséggel az örökös szentségimádási napjukat élik meg imádságos lelkülettel. A kisgyermek boldogan fogyasztotta a neki átnyújtott kalácsot. Ez a könyv hasonlóan szolgáljon lelki táplálékul. Szolgálja Isten dicsőségét,kereszténységünk jövőjét és mindannyiunk lelki gazdagodását.
Ezzel a céllal szeretettel indítom útjára. - a szerkesztő