Nóvé Béla

Örök körök

Kiadó: 
Verbum - Vigilia
Kiadási év: 
2015
E kis könyvbe zárva öt művészeti esszé hívja-várja az olvasót a zsidó-keresztény hitvilág és kultúrkör évezredes alaptémáinak újrafelfedezésére: A Jessze fája – egy bibliai vándormotívum rejtélyei, Duettek hajnalán – a párok szimbolikus alapmintái, Vak vezet világtalant – avagy a „világ sora”, Az asztalrendek tanúsága – kétezer év „Utolsó vacsora” jelenetei és Örök körök – körtánc, körmenet- és körlánc-alakzatok.
puhakötés
Oldalszám: 
150
25,00 RON
Raktáron
Kód:
vb15004
Részletek

Öt, térben és időben messzire kalandozó kísérlet, öt spirituális útkeresés, vallás- és eszmetörténeti peregrináció, amely egy sor új kérdésfelvetést és revelációt – belátást, megértést, mélyebb hitre vezető élményt – tartogat a töprengő szemlélődésre kész olvasónak.

Móvé Béla írásaiban főként a vizuális kánon átrendeződését, a térszimbólumok s az emberi csoportrendek jelképvilágát igyekszik nyomon követni, azok koronként rejtett, máskor nagyon is nyilvánvaló tanulságaival. Az „örök körök” középpontját, láthatatlan íveit, találkozási vagy metszéspontjait kutatja művészet és vallás, az emberi és isteni teremtőerő határtalan ikerbirodalmaiban. Elemző módon kimutatja az egymást váltó korok és kultúrák gyakran meghökkentő jelkép-metamorfózisát, változó ember- és istenképét, s ez utóbbiak kölcsönhatását. A bibliai „képes beszéd” és a paradoxális jézusi hitigazságok jegyében törekszik erre oly módon, hogy meglássuk a profánban a szentet, a szakrálisban a köznapit; az ősrégiben a mának szólót s a tünékeny jelenben az időtlen ősmintát.