Marton József (szerk.) - Diósi Dávid (szerk.)

Katolicitás és etnocentrizmus Erdélyben

Kiadó: 
Verbum
Kiadási év: 
2015
A Katolicitás és etnocentrizmus Erdélyben címen 2014. március 28-29-én Gyulafehérváron tartott nemzetközi tudományos teológiai konferencia előadásainak második kötete. A témát ugyanis az egyháztörténelmi szempontok mellett (erről szólt az első kötet) teológiai (szentírási, dogmatikai, liturgikus, filozófiai stb.) szempontok szerint is megközelítették az előadók, ezek kerültek itt egy csokorba.
puhakötés
Oldalszám: 
180
25,00 RON
Raktáron
Kód:
vb15002
Részletek

 A tanulmányok szerzői a szakterületüknek megfelelő szempontok szerint közelítették meg az alaptémát, tudomásul véve, hogy a ma kereszténye vallási önazonosságának sajátos útkeresésében az egyéni szabadság előnyére háttérbe szorítja az évszázados keresztény hagyomány gyakorlatát. A tanulmányokban bátorítást kap az olvasó arra, hogy az értékes keresztény tradíciók mellőzésének ellenére sem veszítse el a reményt, hiszen globalizált világunkban is megvan annak a lehetősége, hogy a hívő keresztények vallási önazonosságukat megéljék az egyetemes egyházban. Erdélyben a katolikus egyház akkor szolgálhatja a helyes nemzeti identitás kiformálását, ha figyelembe veszi a régió történelmi-szociológiai szempontjait is. A katolicitás az egyház egyetemességében gyökerezik, magába foglalja a népek nemzeti jellegét is. Katolicitást és etnocentrizmust nem szükséges különválasztani, illetve szembeállítani, mert azokat összekapcsolva is lehet kezelni. Bármilyen nemzethez tartozó keresztény hívő úgy élvezheti és élheti meg katolicitását, mint Isten mindenkinek kijáró ajándékát.