Könyveink

Gánóczy Sándor
A kiadvány az élet végső szakaszának teológiai olvasatát nyújtja tizenkét rövid fejezetben.
Ár:35,00 RON
Serbán Mária és Fábián Róbert (szerk.)
A Vasárnap Katolikus Hetilap 2019-es évkönyve.
Tamás József (szerk.)
A Szentmise és a Szent Zsolozsma rendje a Római Kalendárium szerint a 2018-2019. liturgikus évre, a Gyulafehérvári Főegyházmegye és a Temesvári Egyházmegye papsága, a szerzetesrendek és a zsolozsmázók részére.
Marton József, Oláh Zoltán. Kovács F. Zsolt (szerk.)
A kötet az egyházi papság problémakörében, kérdés-panelljeibe nyújt betekintést. a 2009-2010-es év a papság szentévének apropóján. Az ez alkalomból szervezett Gyulafehérváron megrendezett teológiai konferencia - Érvek a papságért c. - "artefaktumát", az elhangzott előadások kötetté szerkesztett változatát tartja kezében az Olvasó.
Ár:0,00 RON
Ardai László Attila
Bevezető gondolatok és a hívek könyörgései a páratlan évek köznapi szentleckéihez és olvasmányaihoz.
Ár:40,00 RON
Knecht Tamás (szerk.)
A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház ás érseki palota tudományos igényű, rendszerező és illusztrált bemutatása, e kötet szándéka.
Ár:40,00 RON
Farmati Anna (szerk.)
Imafüzet: olyan imák csokra, amelyek a Szentlélekhez kiáltanak.
Ár:5,00 RON
Nóda Mózes
A II. vatikáni zsinatot megelőző liturgikus megújulás és a hatása az erdélyi egyházmegye liturgikus életére.
Ár:30,00 RON
Ferenczi Sándor
Szabó György plébános rendkívüli életútja.
Ár:30,00 RON
Virt László
Adalékok Márton Áron püspök életrajzához. Színes, képes, illusztrált kiadás "az Úr legigazabb szolgájáról".
Ár:10,00 RON

Oldalak