Botár Gábor

Krisztus szeretetének sürgetésében

Kiadó: 
Verbum
Kiadási év: 
2014
Mivel a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Szerzetesközössége 2014 novemberében ünnepli Erdélybe való letelepülésének 150. évfordulóját, az erre az alkalomra szervezett, több erdélyi települést átfogó ünnepségsorozat része ennek a könyvnek a megjelentetése.
32,00 RON
Korlátozott készlet
SKU:
vb14001
Részletek

Mivel a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Szerzetesközössége 2014 novemberében ünnepli Erdélybe való letelepülésének 150. évfordulóját, az erre az alkalomra szervezett, több erdélyi települést átfogó ünnepségsorozat része ennek a könyvnek a megjelentetése. Méltó, hogy ily módon is emléket állítsunk a nagy elődöknek, akik e nemes ügy szolgálatára szentelték életüket. Ugyanakkor hálám és elismerésem jele ez a könyv a szerzetesrend azon kor­társ tagjai és vezetői irányába, akiknek segítségnyújtását, támogatását, a jó ügyben való mellémállását papi pályám során mindvégig érezhettem. Munkámat hézagpótlónak szánom a Szent Családról nei'ezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek erdélyi tevékenységének részletes összefoglalására. Magyar nyelven ugyanis eddig nem jelent meg ilyen jellegű összefoglaló a témával kapcsolatosan. 
Boldog Iosef Nardini közbenjárására váljon Isten dicsőségére a nővérek erdélyi tevékenységének 150 éve, melyet jelen munkámmal összegezni igyekeztem!

Botár Gábor 1964-ben született Csíkszentgyörgyön. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, aminek befejeztével 1989-ben szentelte pappá dr. Jakab Antal megyéspüspök. Öt évig segédlelkészként szolgált Csíkszere­dában, Székelyudvarhelyen és Kolozsváron. 1994-től Székelyudvarhelyen tevékenykedik, kezdetben helyi lelkészként, majd 1995-től a Kis Szent Teréz Plébánia felelős lelkipásztoraként. Doktori tanulmányait 2009 és 2014 között folytatta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen Marton József professzor, egyháztörténész vezetésével. Kutatási területe a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek működése Erdélyben. Doktori disszertációját 2014 januárjában védte meg a fent említett egyetem Római Katolikus Teo­lógia Karán.