Könyveink

Ardai László Attila
Bevezető gondolatok és a hívek könyörgései a páratlan évek köznapi szentleckéihez és olvasmányaihoz.
Ár:40,00 RON
Knecht Tamás (szerk.)
A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház ás érseki palota tudományos igényű, rendszerező és illusztrált bemutatása, e kötet szándéka.
Ár:40,00 RON
Farmati Anna (szerk.)
Imafüzet: olyan imák csokra, amelyek a Szentlélekhez kiáltanak.
Ár:5,00 RON
Nóda Mózes
A II. vatikáni zsinatot megelőző liturgikus megújulás és a hatása az erdélyi egyházmegye liturgikus életére.
Ár:30,00 RON
Ferenczi Sándor
Szabó György plébános rendkívüli életútja.
Ár:30,00 RON
Virt László
Adalékok Márton Áron püspök életrajzához. Színes, képes, illusztrált kiadás "az Úr legigazabb szolgájáról".
Ár:10,00 RON
Tóth István
Napóra vagy eszmei sugárzások enciklopédiája - verseskötet.
Ár:0,00 RON
Diósi Dávid (szerk.)
Az ó-antifónák története és értelmezése.
Ár:20,00 RON
Kovács Gergely (szerk.)
Imakötet Márton Áron püspök tiszteletére, posztulátorának - Kovács Gergely - szerkesztésében. A kötet ünnepi keménykötésű kiadás.
Ár:5,00 RON
Bodó Márta, Diósi Dávid, Nóda Mózes, Zamfir Korinna (szerk.)
Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése.
Ár:50,00 RON

Oldalak